askmen.ro  »  Hobby  »  Bussines  »  Uzucapiune extratabulara

Uzucapiune extratabulara

2/23921
calendar_month 13 Aug 2015, 00:00
Art.28 alin.1 din Legea 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor

privitoare la cartile funciare prevede ca posesorul unui bun imobil

care l-a posedat, in conditiile legii, timp de 20 de ani de la moartea

titularului dreptului de proprietate inscris in cartea funciara, poate

cere intabularea dreptului in favoarea sa, in temeiul uzucapiunii.

Denumirea de `uzucapiune extratabulara` este generata de motivul ca

dobandirea dreptului de proprietate de catre posesorul imobilului a

avut loc fara sa fi fost intabulat, la inceperea posesiei, in cartea

funciara.