Bussines
TVA ? taxa pe valoare adaugata
TVA ? taxa pe valoare adaugata

TVA-ul sau taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect stabilit si perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al productiei si al distributiei bunurilor economice, indiferent daca acestea sunt de provenienta interna sau din import.

Plan de afaceri
Plan de afaceri

Plan de afaceri Planul de afaceri este un document folosit in planificarea strategiei si a activitatilor unei firme. Utilizarea lui este atat pe plan intern, in cadrul companiei, dar si extern, in scopul obtinerii de finantari pentru diferite

Obligatiune participativa
Obligatiune participativa

Obligatiune pentru care o parte din ceea ce se plateste posesorului sau, si anume partea variabila este in functie de anumite rezultate ale firmei emitente.

Garantare a obligatiilor
Garantare a obligatiilor

Totalitatea mijloacelor juridice, adica a drepturilor si actiunilor recunoscute direct de lege sau nascute din acordul de vointa al partilor raportului obligational, prin a caror exercitare se asigura realizarea drepturilor de creanta.

Uzucapiune extratabulara
Uzucapiune extratabulara

Art.28 alin.1 din Legea 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare prevede ca posesorul unui bun imobil care l-a posedat, in conditiile legii, timp de 20 de ani de la moartea titularului dreptului de proprietate inscris

Acreditiv revolving
Acreditiv revolving

Forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce se consuma, a sumei prevazute initial, pana la valoarea sa nominala, pe toata durata de valabilitate a acreditivului; se utilizeaza cand exista un contract cu valoare mare, cu

Cambie neacceptabila
Cambie neacceptabila

Cambie in cuprinsul careia tragatorul insereaza o clauza prin care interzice prezentarea acesteia la acceptare. O asemenea clauza nu poate fi inserata in cambiile domiciliate si nici in cambiile platibile la un anumit interval de timp de la vedere.

Buletin de subscriptie
Buletin de subscriptie

Formula utilizata in operatiunile de emitere de titluri. Semnand un asemenea buletin de subscriptie, subscriptorul se angajeaza sa cumpere si sa puna in circulatie numarul de titluri pe care il indica si aceasta, in conditiile stipulate de

Activ sintetic/artificial
Activ sintetic/artificial

Combinatie realizata din instrumente financiare derivate si/sau active, astfel incat sa produca acelasi efect financiar ca detinerea unui activ complet diferit. De exemplu, cumpararea unei optiuni `call` pe o actiune simultan cu vanzarea unei

Impreviziune
Impreviziune

Paguba pe care o sufera una din partile contractante ca urmare a dezechilibrului grav de valoare care intervine intre prestatiile sale si contraprestatiile celeilalte parti, in cursul executarii contractului, determinat de fluctuatiile monetare,